Drywa sp. z o.o.
Czym się zajmujemy
Czytaj cały tekst

Cement


Niezastąpionym materiałem budowlanym jest cement. Co to takiego i z czego się składa? Otóż cement to hydrauliczne spoiwo mineralne, które otrzymujemy przez wypalanie na klinkier surowców mineralnych takich jak margiel, wapń, albo glina w piecu cementowym, a następnie zmielenie ich z gipsem. Gips pełni rolę regulatora czasu wiązania. Cement dostępny w wielu miejscach naszego kraju w tym także mieście Szemud, stosowany jest do przygotowywania zapraw cementowych, zapraw cementowo- wapiennych oraz betonów. Wykorzystywany jest także do łączenia różnego rodzaju materiałów budowlanych.

Wyróżniamy kilka rodzajów cementu. Ten główny hydrauliczny to materiał, który wiąże się i utwardza w wyniku reakcji chemicznej z wodą. Posiada on wiele odmian, w zależności od składu klinkieru i sposobu produkcji. Cement portlandzki produkowany jest poprzez sproszkowanie nie całkiem stopionego klinkieru, który zbudowany jest głównie z uwodnionych krzemianów wapnia i zawierającego zazwyczaj siarczanu wapnia znajdującego się w różnym stanie uwodnienia.<

Cement hutniczy Otrzymywany jest z klinkieru portlandzkiego, regulatora czasu wiązania, którym może być na przykład gips oraz granulowanego żużla wielkopiecowego. Ten rodzaj cementu jest bardziej odporny na działanie siarczanów. Ma jednak, w odróżnieniu od cementu portlandzkiego wolniejszy przyrost wytrzymałości w czasie oraz niższe ciepło hydratacji. Kolejnym rodzajem cementu, jest cement glinowy. Powstaje on poprzez zmielenie boksytu z wapieniem, a następnie stopienie i kolejny raz zmielenie całej mieszanki. Cechą charakterystyczną danego cementu jest szybki przyrost wytrzymałości w pierwszych dniach użycia. Odporny jest również na działanie wysokich temperatur.

Cement pucolanowy otrzymujemy z klinkieru portlandzkiego, pucolany oraz siarczanu wapnia. Jest on bardzo podobny w swoim charakterze do cementu hutniczego. Innym rodzajem cementu jest- cement z dodatkiem kamienia wapiennego. Wyróżniamy także cementy specjalne (kwasoodporne, wiertnicze, ekspresyjne).

Na rynku polskim odnajdziemy również cement ekspansywny, szybkotwardniejący oraz tamponażowy.